Danh Mục Tài Liệu Chuyên Ngành

Bảng danh mục các tài liệu Đa Phúc tuân thủ

01. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình / Ngày ban hành 06/04/2020

* Tải tài liệu tại đây 

01.1 Thông tư 52/2019/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật Hệ thống phòng cháy và chữa cháy kho chứa khí đốt / Ngày ban hành: 31/10/2019

* Tải tài liệu tại đây  

02 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013/ Ngày ban hành 22/11/2013

* Tải tài liệu tại đây  

03. Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc /  Ngày ban hành: 23/02/2018

Tải tài liệu tại đây  

 

04.Nghị định 124/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng / Ngày ban hành: 31/07/2007

Tải tài liệu tại đây  

05.Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư / Số hiệu: 21/2019/TT-BXD/ Ngày ban hành: 31/12/2019

Tải tài liệu tại đây   

06.Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 197-1:2014 ISO 6892-1:2009 Vật liệu kim loại-Thử kéo-Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng / Ngày ban hành 31/12/2014

Tải tài liệu tại đây    

 

07.Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy /Ngày ban hành: 05/12/2018

Tải tài liệu tại đây    

08. 47/2015/TT-BCA 2015 Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke / 

Tải tài liệu tại đây    

09. VĂN BẢN HỢP NHẤT THÔNG TƯ VỀ LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY / Ngày 15/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA

Tải tài liệu tại đây    

 

10. THÔNG TƯ 66/2014/TT-BCA HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 79/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH /Ngày ban hành: 16/12/2014

Tải tài liệu tại đây   

11.Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 / Số hiệu: 40/2013/QH13 Ngày ban hành: 22/11/2013

Tải tài liệu tại đây   
12 .Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 / Số hiệu: 27/2001/QH10  Ngày ban hành: 29/06/2001
Tải tài liệu tại đây   
 
13. Nghị định số 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy / 52/2012/NĐ-CP 14/06/2012
Tải tài liệu tại đây   

Hỗ trợ khách hàng khác

Kính điện thông minh

Kính điện thông minh

Thi công Kính điện thông minh tại tòa nhà EVN Tower - Tháng 11/2019

Video Hướng dẫn kỹ thuật

Video Hướng dẫn kỹ thuật

Video Kỹ thuật lắp cửa chống cháy

Hướng dẫn lắp đặt cửa cuốn

Hướng dẫn lắp đặt cửa cuốn

Hướng dẫn lắp đặt cửa cuốn tấm liền

Khách hàng - Đối tác

Support Online (24/7) 0945651717